ΕΚΕ: Κοινωνική Ευθύνη

Κάνοντας τη διαφορά στην κοινότητα στην οποία ζούμε με την πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Shaip «Prayas»

csr

Στη Shaip, πιστεύουμε ότι έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία μας προς όφελος όλων – της κοινότητάς μας και του κόσμου στον οποίο ζούμε.

Είμαστε μια εταιρεία με επίκεντρο τον άνθρωπο και αυτό αντικατοπτρίζεται στην προσέγγισή μας στις πρωτοβουλίες ΕΚΕ. Για να δώσει ώθηση στην αλλαγή, η ηγεσία ξεκίνησε μια στοχαστική προσέγγιση: PRAYAS – Ek Soch. Καθοδηγείται από τις βασικές αρχές της επιστροφής στην κοινωνία και στον κόσμο περισσότερα από όσα παίρνουμε από αυτήν.

Ως ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε να διαδραματίσουμε σταθερό ρόλο στο να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος γύρω μας είναι κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και ηθικά εμπλουτισμένος. Κάτω από την ευρεία ομπρέλα του PRAYAS, θα αναλάβουμε πολλές πρωτοβουλίες – Αιμοδοσία, Δενδροφυτεύσεις, Διανομή Τροφίμων, Ρούχων & Βιβλίων, Προγράμματα Εκπαιδευτικής Χορηγίας και άλλα- που ωφελούν τις κοινότητές μας.

«Σκοπεύουμε να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στην αγορά και προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά στην κοινότητα στην οποία ζούμε».
csr

Για να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον στους συμπολίτες μας, δεσμευόμαστε να ανεβάσουμε πρώτα τον πήχη στον εαυτό μας. Ενώ κατανοούμε ότι η απόκτηση κερδών είναι ένα μεγάλο κίνητρο για κάθε επιχείρηση, τα κέρδη μας προορίζονται επίσης για την οικοδόμηση μιας ισότιμης κοινωνίας – όπου κάθε άτομο έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει.


Πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας χωρίς να εγκαταλείψουμε το σύστημα αξιών μας. Εστιάζουμε σε θέματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους υπαλλήλους, το προσωπικό, τη διοίκηση και την κοινότητα.