Ασφάλεια και συμμόρφωση

Ασφάλεια και συμμόρφωση

Ασφάλεια

Η υποδομή cloud AWS έχει σχεδιαστεί ως ένα από τα πιο ευέλικτα και ασφαλή περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους που είναι διαθέσιμα σήμερα. Παρέχει στη Shaip μια εξαιρετικά επεκτάσιμη, εξαιρετικά αξιόπιστη πλατφόρμα που επιτρέπει στους πελάτες να αναπτύσσουν εφαρμογές και δεδομένα γρήγορα και με ασφάλεια.

Τα παγκόσμιας κλάσης, εξαιρετικά ασφαλή κέντρα δεδομένων της AWS χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης πολλαπλών παραγόντων τελευταίας τεχνολογίας. Τα κέντρα δεδομένων στελεχώνονται 24/7/365 από εκπαιδευμένους φύλακες και η πρόσβαση επιτρέπεται αυστηρά σε τουλάχιστον προνομιακή βάση.

Τα περιβαλλοντικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις των διαταραχών στις λειτουργίες. Και οι πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές και οι ζώνες διαθεσιμότητας επιτρέπουν στο Shaip να παραμένει ανθεκτικό στις περισσότερες καταστάσεις αποτυχίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών καταστροφών ή των αστοχιών συστήματος. 

Η εικονική υποδομή AWS έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τη βέλτιστη διαθεσιμότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα το πλήρες απόρρητο και τον διαχωρισμό των πελατών. Για μια πλήρη λίστα με όλα τα μέτρα ασφαλείας που είναι ενσωματωμένα στην υποδομή, τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες του βασικού cloud AWS, διαβάστε: Επισκόπηση των διαδικασιών ασφαλείας.

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

Η Συμμόρφωση AWS επιτρέπει στη Shaip να αξιοποιεί τα ισχυρά στοιχεία ελέγχου που υπάρχουν στο AWS για να διατηρήσει την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων. Καθώς χτίζουμε συστήματα πάνω από την υποδομή cloud AWS, οι ευθύνες συμμόρφωσης θα μοιραστούν. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το AWS Compliance θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη στάση συμμόρφωσης με το AWS και να αξιολογήσετε τη συμμόρφωση της Shaip με τις απαιτήσεις του κλάδου ή/και της κυβέρνησης.

Η υποδομή πληροφορικής που παρέχει η AWS για τη Shaip έχει σχεδιαστεί και διαχειρίζεται σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας και μια ποικιλία προτύπων ασφάλειας πληροφορικής.

Επιπλέον, η ευελιξία και ο έλεγχος που παρέχει η πλατφόρμα AWS επιτρέπουν στους πελάτες να αναπτύξουν λύσεις που πληρούν διάφορα πρότυπα του κλάδου.

Κανονιστική Συμμόρφωση   

Βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας και πρότυπα ασφάλειας πληροφορικής:

  • SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (πρώην SAS 70 Type II)
  • SOC 2 και SOC 3
  • FISMA, DIACAP και FedRAMP
  • PCI DSS Επίπεδο 1
  • ISO 27001 / 9001
  • ITAR και FIPS 140-2

Πρότυπα ασφαλείας ειδικά για τον κλάδο:

  • HIPAA
  • Cloud Security Alliance (CSA)
  • Motion Picture Association of America (MPAA)

Πιστοποιήσεις

Shaip-iso 9001
Shaip-iso 27001
Συμμόρφωση Shaip-hipaa

Πείτε μας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με την επόμενη πρωτοβουλία σας για AI.