Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 16th Ιούνιος 2023

Η προηγούμενη έκδοση αυτής της δήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

 1. Εισαγωγή:
  Η Shaip λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητο των πελατών της. Αυτή η πολιτική απορρήτου ("Όροι”) εξηγεί πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και με άλλο τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία κοινοποιούνται σε εμάς όταν (α) αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο https://www.Shaip.com (“Ιστοσελίδα : www.example.gr”); (β) όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας για κινητά/ιστό (“Εφαρμογή ") ή (γ) με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Ο ιστότοπος και η εφαρμογή θα αναφέρονται συλλογικά ως "Πλατφόρμα". Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με αυτήν την Πολιτική, μπορείτε να γράψετε στη διεύθυνση info@Shaip.com. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και σύμφωνα με τη δέσμευσή μας διασφαλίζουμε ότι τυχόν προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ορίζεται στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Μπορούμε να αναθεωρήσουμε την Πολιτική μας, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Η συνεχής χρήση της Πλατφόρμας συνιστά αποδοχή της τροποποιημένης Πολιτικής. Οποιαδήποτε τροποποιημένη Πολιτική θα δημοσιευθεί σε αυτήν τη σελίδα και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά και ειδικά πριν παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
 2. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής μας:
  Με αυτό, εξηγούμε πού ισχύει η Πολιτική απορρήτου μας, όταν κάνετε αίτηση σε εμάς για μια θέση εργασίας ή για τοποθέτηση εργασίας, η παροχή υπηρεσιών σε εμάς όπου, περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες και ως αποτέλεσμα της οποίας εδραιώνεται η σχέση σας με έναν περισσότερους από έναν από τους πελάτες μας και συλλέγονται τυχόν πληροφορίες από τρίτα μέρη. Αυτή η πολιτική ισχύει για πληροφορίες που συλλέγουμε κατά και μετά την εγγραφή σας ή/και κατά την εκτέλεση των εργασιών στην πλατφόρμα μας. σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κειμένου και άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ εσάς και της Πλατφόρμας μας· μέσω εφαρμογών για κινητά και επιτραπέζιους υπολογιστές που πραγματοποιείτε λήψη από την Πλατφόρμα μας, η οποία παρέχει αποκλειστική αλληλεπίδραση μεταξύ εσάς και της Πλατφόρμας μας που δεν βασίζεται σε προγράμματα περιήγησης. Όταν αλληλεπιδράτε με τις διαφημίσεις και τις εφαρμογές μας σε ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων, εάν αυτές οι εφαρμογές ή διαφημίσεις περιλαμβάνουν συνδέσμους προς αυτήν την πολιτική. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο ελέγχου ή αποκλεισμού παρακολούθησης ή διαγραφής cookies, ανατρέξτε στο cookie policy. Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται εκτός σύνδεσης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης Πλατφόρμας που λειτουργεί από την Εταιρεία. ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των θυγατρικών μας), μεταξύ άλλων μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής ή περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης) που μπορεί να συνδέεται με ή να είναι προσβάσιμο από την Πλατφόρμα.
 3. Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας;
  Όταν χρησιμοποιείτε ή αποκτάτε πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορούμε να συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τον ακόλουθο τρόπο:
  • Πληροφορίες που μας δίνετε: Όταν χρησιμοποιείτε ή αποκτάτε πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μοιραστείτε πληροφορίες μαζί μας. Αυτό περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμό σας, το όνομα χρήστη, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τη χώρα, τον τίτλο εργασίας, τα στοιχεία ρόλου ή απασχόλησης, το αναγνωριστικό LinkedIn, τη διεύθυνση, οποιοδήποτε μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένων εικόνων προσώπου ή άλλων, ηχογράφηση φωνής ή βίντεο που καταγράφετε/ανεβάζετε στην Πλατφόρμα.
  • Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα: Όταν χρησιμοποιείτε ή αποκτάτε πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες για εσάς μέσω της χρήσης cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα χρήσης, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην Πλατφόρμα, όπως λειτουργίες που χρησιμοποιείτε, όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα. δεδομένα συσκευής, όπως αναγνωριστικό μοντέλου συσκευής, σελίδες που επισκεφτήκατε και τύπος προγράμματος περιήγησης κ.λπ.
  • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτα μέρη: Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τρίτα μέρη, μέσω εξουσιοδότησης που μπορεί να έχετε παράσχει σε τέτοια τρίτα μέρη, για κοινή χρήση πληροφοριών μαζί μας.
 4. Πώς χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες σας;
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • Παροχή πλατφόρμας: Χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία για να παρέχουμε πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή για να σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσετε τις διαφορετικές λειτουργίες της Πλατφόρμας και για να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε σε έρευνες, προωθήσεις, εκδηλώσεις ή παρόμοιες πρωτοβουλίες.
  • Μάρκετινγκ και επικοινωνία: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μάρκετινγκ ή διαφήμιση της Πλατφόρμας μας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής διαφημιστικού υλικού και υλικού μάρκετινγκ.
  • βελτιώσεις: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για ερευνητικούς σκοπούς και για να βελτιώσουμε γενικά το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της Πλατφόρμας μας ή την ποιότητα της Πλατφόρμας μας ή για την εισαγωγή νέου περιεχομένου ή λειτουργικότητας στην Πλατφόρμα.
  • Πρόληψη απάτης και αντιμετώπιση προβλημάτων: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς ταυτοποίησης και ελέγχου ταυτότητας, για σκοπούς εντοπισμού και πρόληψης απάτης, για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή για να βοηθήσουμε στην προώθηση της Πλατφόρμας.
  • Λειτουργίες Analytics: Ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες αναλυτικών στοιχείων μαζί με τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημιουργήσουμε ένα ευρύτερο προφίλ των μεμονωμένων Χρηστών μας, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα και να παρέχουμε προσαρμοσμένο, εξατομικευμένο περιεχόμενο και πληροφορίες.
  • Νομικές Υποχρεώσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να έχουμε νομική υποχρέωση να συλλέξουμε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με εσάς ή μπορεί να χρειαστούμε διαφορετικά τα προσωπικά στοιχεία για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική απαίτηση. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να ανταποκριθούμε σε δικαστικές εντολές, σε νομικές διαδικασίες ή για να θεμελιώσουμε ή να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να υπερασπιστούμε έναντι νομικών αξιώσεων.

  Ενδέχεται να συγκεντρώσουμε ή να αποχαρακτηρίσουμε τις προσωπικές πληροφορίες. Εάν ναι, θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί σε ανώνυμη ή μη αναγνωρισμένη μορφή και δεν θα επιχειρήσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις πληροφορίες.

 5. Ασφάλεια και αποθήκευση δεδομένων:
  Έχουμε εφαρμόσει μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων από τυχαία απώλεια και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη. Η ασφάλεια και η ασφάλεια των πληροφοριών σας εξαρτάται επίσης από εσάς. Όπου σας έχουμε δώσει (ή όπου έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση σε ορισμένα μέρη της Πλατφόρμας μας, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του κωδικού πρόσβασης εμπιστευτικό. Μην μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασής σας με κανέναν και μην επαναχρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης από αυτήν την Πλατφόρμα σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ή υπηρεσία. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών που διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα μας. Οποιαδήποτε μετάδοση προσωπικών πληροφοριών γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την παράκαμψη οποιωνδήποτε ρυθμίσεων απορρήτου ή μέτρων ασφαλείας που περιλαμβάνονται στην Πλατφόρμα. Η Shaip χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές και συνεργάτες φιλοξενίας για υλικό, λογισμικό, δικτύωση, αποθήκευση και σχετικές τεχνολογίες για τη λειτουργία της πλατφόρμας μας. Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες της εταιρείας συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ανά όρο παροχής υπηρεσιών ή σύμβαση. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας, εξουσιοδοτείτε τη Shaip να μεταφέρει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε.
 6. Παιδιά κάτω των 18 ετών
  Η πλατφόρμα μας δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 18 ετών, όπως αναφέρεται στους Όρους & Προϋποθέσεις μας. Κανείς κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να παρέχει προσωπικά στοιχεία στην Πλατφόρμα. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε πληροφορίες σε αυτήν την Πλατφόρμα ή σε ή μέσω οποιασδήποτε από τις λειτουργίες της/εγγραφείτε στην Πλατφόρμα, πραγματοποιήστε αγορές μέσω της Πλατφόρμας, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις διαδραστικές ή δημόσιες λειτουργίες σχολίων αυτής της Πλατφόρμας ή παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του ονόματος χρήστη ή οποιουδήποτε ονόματος χρήστη. Εάν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί κάτω των 18 ετών χωρίς επαλήθευση της γονικής συναίνεσης, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία από ή για ένα παιδί κάτω των 18 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας.
 7. Εμπιστευτικές πληροφορίες
  Η Shaip δεν θέλει να λαμβάνει εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες από εσάς μέσω της Πλατφόρμας μας. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό αποστέλλεται στη Shaip θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ είναι εμπιστευτικό. Αποστέλλοντας στη Shaip οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εκχωρείτε στη Shaip μια απεριόριστη, αμετάκλητη άδεια για αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή, δημόσια προβολή, εκτέλεση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων και άλλως ελεύθερα χρήση αυτών των υλικών ή πληροφοριών. Συμφωνείτε επίσης ότι η Shaip είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που μας στέλνετε για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, δεν θα δημοσιοποιήσουμε το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιήσουμε με άλλο τρόπο το γεγονός ότι μας υποβάλατε υλικό ή άλλες πληροφορίες εκτός εάν: (α) λάβουμε προηγούμενη γραπτή άδειά σας για να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας. ή (β) πρώτα σας ειδοποιούμε ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε συγκεκριμένο τμήμα αυτού του ιστότοπου θα δημοσιευθούν ή θα χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο με το όνομά σας σε αυτό. ή (γ) είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από το νόμο. Ο χειρισμός των προσωπικών πληροφοριών που υποβάλλετε στη Shaip για τη λήψη προϊόντων ή υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας μας.
  [Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να υπόκεινται σε αποκάλυψη σε κυβερνητικές υπηρεσίες σύμφωνα με δικαστικές διαδικασίες, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία.]
 8. Περίοδος διατήρησης
  Δεν θα διατηρήσουμε προσωπικές πληροφορίες περισσότερο από όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της επεξεργασίας μας, της ανίχνευσης δόλιας δραστηριότητας, της διατήρησης και της βελτίωσης της Πλατφόρμας, της συμμόρφωσης με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. έλεγχος, λογιστικοί και νόμιμοι όροι διατήρησης), διεκπεραίωση διαφορών και για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων στις χώρες και στις χώρες όπου μπορούμε να κάνουμε.
 9. Με ποιον κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία;
  Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ρήτρα 4, με τις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων:
  • Πάροχοι υπηρεσιών: Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τους παρόχους υπηρεσιών μας. Αυτά περιλαμβάνουν οντότητες με τις οποίες δεσμευόμαστε ή συνεργαζόμαστε για να παρέχουμε την Πλατφόρμα ή τη λειτουργικότητά της, υπηρεσίες υποστήριξης πελατών, επεξεργασία πληρωμών, δεδομένα φιλοξενίας, ασφάλεια της Πλατφόρμας μας, βοήθεια στη διαφήμιση ή προώθηση της Πλατφόρμας μας ή για συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες.
  • Συνεργάτες: Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τις θυγατρικές μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη μητρική μας εταιρεία, τη θυγατρική ή έναν όμιλο
  • Συνέταιροι: Ενδέχεται να παρέχουμε τις πληροφορίες σας σε επιχειρηματικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κοινών συνεργατών μάρκετινγκ και χορηγών, για διάφορους σκοπούς.
  • Εταιρικές Συναλλαγές: Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με άλλη επιχειρηματική οντότητα εάν (ή τα περιουσιακά μας στοιχεία) σκοπεύουμε να συγχωνευθούμε ή να εξαγορασθούμε από αυτήν την επιχειρηματική οντότητα - σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης της επιχείρησης.
  • Άλλα τρίτα μέρη: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με άλλα τρίτα μέρη, βάσει ανάγκης, όπως οι λογιστές, οι δικηγόροι, οι ελεγκτές, οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου κ.λπ. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να απαντήσουμε σε δικαστικές εντολές, σε νομικές διαδικασίες ή για να θεμελιώσουμε ή να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να υπερασπιστούμε τις νομικές αξιώσεις.
  • Με τη συγκατάθεσή σας ή άλλως κατ' εντολή σας: Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας που δώσατε ενώ κοινοποιήσατε τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρώντας ανέπαφα τα πρότυπα απορρήτου με αυτά τα τρίτα μέρη.

  Οποιαδήποτε τρίτα μέρη με τα οποία ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι υποχρεωμένα να παρέχουν παρόμοιο επίπεδο προστασίας, όπως προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική και να το χρησιμοποιούν μόνο για την εκπλήρωση της υπηρεσίας που σας παρέχουν για λογαριασμό μας. Όταν αυτά τα τρίτα μέρη δεν χρειάζονται πλέον τις προσωπικές σας πληροφορίες για την εκπλήρωση αυτής της υπηρεσίας, θα διαθέσουν αυτές τις λεπτομέρειες σύμφωνα με την πολιτική μας, εκτός εάν οι ίδιοι έχουν νομική υποχρέωση να διατηρήσουν τις πληροφορίες.

 10. ΜΠΙΣΚΟΤΑ
  Εμείς, μαζί με τους παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν να παρέχουμε τον Ιστότοπο, χρησιμοποιούμε «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία υπολογιστή που αποστέλλονται ή έχουν πρόσβαση από το πρόγραμμα περιήγησής σας ή τη συσκευή σας και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως αναγνωριστικό χρήστη, ρυθμίσεις χρήστη, ιστορικό περιήγησης και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη χρήση του ιστότοπου. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του τομέα (τοποθεσία στο Διαδίκτυο) από τον οποίο προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie (δηλαδή, όταν λήξει) και έναν τυχαία δημιουργημένο μοναδικό αριθμό ή παρόμοιο αναγνωριστικό. Τα προγράμματα περιήγησης στο Web επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διαχείρισης και διαγραφής cookie, επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org.Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συναινείτε να εγκατασταθούν αυτά τα Cookies στη συσκευή σας. Τα cookie μπορεί να διαγραφούν με μη αυτόματο τρόπο στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Για να δείτε τις οδηγίες του συγκεκριμένου προγράμματος περιήγησής σας σχετικά με τον τρόπο εκκαθάρισης των Cookies, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

  Χρώμιο: https://support.google.com/accounts/answer/9098093

  Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  Όπερα: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

  Safari: https://support.apple.com/guide/safari/clear-your-browsing-history-sfri47acf5d6/mac

  Αν και οι χρήστες δεν υποχρεούνται να αποδέχονται cookies, ο αποκλεισμός ή η απόρριψή τους ενδέχεται να εμποδίσει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μέσω των υπηρεσιών. Αυτός ο ιστότοπος αγνοεί τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης "Do Not Track".

 11. Τα δικαιώματά σας
  Είναι σημαντικό για εμάς να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς και να κάνετε διορθώσεις σε αυτές ή να τις διαγράψετε, όπως απαιτείται. Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας βάσει αυτής της Πολιτικής ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτημα διαγραφής προσωπικών στοιχείων. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να μας γράψετε στο info@Shaip.com. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να σας παρέχουμε ή την Πλατφόρμα.

  Τα Υποκείμενα Δεδομένων της ΕΕ έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (1) έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων που σας έχουμε συσχετίσει. (2) έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε δεδομένα που έχουμε συσχετίσει μαζί σας και είναι ανακριβή ή ελλιπή. (3) μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία μας και η Shaip θα συμμορφωθεί με αυτό το αίτημα όταν απαιτείται από το νόμο. (4) όταν ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις για να υπάρχει δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας· (5) έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα που σας σχετίζονται με εσάς σε άλλον οργανισμό. (6) έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας. (7) έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία. (8) και, όπου ισχύει, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

  Οι καταναλωτές της Καλιφόρνια έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν (1) τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που έχει συλλέξει η Shaip για αυτόν τον καταναλωτή. (2) τις κατηγορίες πηγών από τις οποίες συλλέγονται οι προσωπικές πληροφορίες· (3) τον επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό για τη συλλογή ή την πώληση προσωπικών πληροφοριών· (4) τις κατηγορίες τρίτων με τα οποία η Shaip μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες· και (5) τις συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες που έχει συλλέξει η Shaip σχετικά με αυτόν τον καταναλωτή.

Η Shaip δεν κάνει καμία διάκριση σε βάρος ενός ατόμου που ασκεί τα δικαιώματά του βάσει οποιουδήποτε σχετικού νόμου ή κανονισμού περί απορρήτου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις Προσωπικές Πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήματος σύμφωνα με τον Νόμο περί Απορρήτου των Καταναλωτών της Καλιφόρνια, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

info@Shaip.com

(866) 473-5655

Σχόλια: Συμπεριλαμβανομένων σχολίων, ερωτήσεων και παραπόνων

Εκτιμούμε τα πολύτιμα σχόλιά σας, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης τυχόν σχόλια, ερωτήσεις/προτάσεις και παράπονα σχετικά με εμάς ή σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πολιτικής απορρήτου μας και για το ίδιο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

SHAIP: 12806, Townepark Way, Louisville, Kentucky-40243

Email: legal@shaip.com

Εάν δεν λάβετε απάντηση στο ερώτημά σας σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας - ή εάν πιστεύετε ότι το ερώτημά σας δεν έχει ικανοποιηθεί, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή δεδομένων σας. Εάν υποβάλετε μια καταγγελία για την προστασία του απορρήτου μαζί μας, θα σας απαντήσουμε για να σας ενημερώσουμε πώς θα χειριστεί το παράπονό σας. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, να συμβουλευτούμε τους ειδικούς/τα μέρη μας και να κρατήσουμε αρχεία σχετικά με το παράπονό σας όταν μας στέλνετε ή να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες μέσω email (δηλαδή σε μήνυμα που περιέχει ερώτηση ή σχόλιο).