Σάιπ Όρους Χρήσης

1. Όροι

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο https://www.shaip.com συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρησιμοποιήστε Άδεια

 • Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο της Shaip για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή μόνο. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται:
  • τροποποιήσει ή να αντιγράψετε τα υλικά?
  • χρησιμοποιούν τα υλικά για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)?
  • Προσπαθήστε να απομεταγλωττίσετε ή να αναστρώσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο της Shaip.
  • αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από τα υλικά? ή
  • μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή "αντικατοπτρίζουν" τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.
 • Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από τη Shaip ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή με τον τερματισμό αυτής της άδειας χρήσης, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό που έχετε λάβει, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

 • Το υλικό στον ιστότοπο της Shaip παρέχεται σε βάση «ως έχει». Η Shaip δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.
 • Επιπλέον, η Shaip δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή άλλως που σχετίζονται με τέτοιου είδους υλικά ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Shaip ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στον ιστότοπο της Shaip, ακόμη και αν Η Shaip ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Shaip έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια των υλικών

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο του Shaip μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Shaip δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπό της είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Η Shaip μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η Shaip δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Έδαφος διά παιγνίδι γκολφ

Η Shaip δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του ιστότοπου από τη Shaip. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις

Η Shaip μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Κεντάκι και υποβάλλεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτής της Πολιτείας ή τοποθεσίας.