Η Shaip δεσμεύεται να διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο ενημερωμένο και ακριβή. Εάν παρόλα αυτά συναντήσετε κάτι που είναι λανθασμένο ή ξεπερασμένο, θα το εκτιμούσαμε αν μπορούσατε να μας ενημερώσετε. Σημειώστε πού στον ιστότοπο διαβάζετε τις πληροφορίες. Στη συνέχεια θα το εξετάσουμε το συντομότερο δυνατό. Στείλτε την απάντησή σας μέσω email στη διεύθυνση: marketing@shaip.com.

Δεν φέρουμε ευθύνη για απώλεια ως αποτέλεσμα ανακρίβειων ή ελλιπών, ούτε για απώλεια που προκύπτει από προβλήματα που προκαλούνται ή είναι εγγενή στη διάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, όπως διακοπές ή διακοπές. Όταν χρησιμοποιούμε φόρμες ιστού, προσπαθούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των απαιτούμενων πεδίων στο ελάχιστο. Για οποιαδήποτε απώλεια υποστεί ως αποτέλεσμα της χρήσης δεδομένων, συμβουλών ή ιδεών που παρέχονται από ή για λογαριασμό της Shaip μέσω αυτού του ιστότοπου, η Shaip δεν φέρει καμία ευθύνη.

Η χρήση του ιστότοπου και όλων των στοιχείων του (συμπεριλαμβανομένων των φόρουμ) υπόκειται όροι χρήσης. Η απλή χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνεπάγεται τη γνώση και την αποδοχή αυτών των όρων χρήσης.

Οι απαντήσεις και τα ερωτήματα απορρήτου που υποβάλλονται μέσω email ή χρησιμοποιώντας μια φόρμα ιστού θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι επιστολές. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να περιμένετε απάντηση από εμάς εντός προθεσμίας 1 μήνα το αργότερο. Σε περίπτωση σύνθετων αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός 1 μηνός εάν χρειαζόμαστε το πολύ 3 μήνες.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο της απάντησης ή της αίτησής σας για πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Shaip θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να προστατεύσει τα συστήματά της από οποιαδήποτε μορφή παράνομης χρήσης. Η Shaip θα εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κατάσταση της τέχνης. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή/και έμμεση, υποστεί χρήστης του ιστότοπου, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της παράνομης χρήσης των συστημάτων του από τρίτους.

Η Shaip δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων στους οποίους ή από τους οποίους γίνεται υπερσύνδεσμος ή άλλη αναφορά. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτα μέρη υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις αυτών των τρίτων.

Οι υπάλληλοί μας θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγγυηθούν την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας μας και να τη βελτιώνουν συνεχώς. Συμπεριλαμβάνεται για άτομα που χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό λόγω αναπηρίας.

Επομένως, αυτός ο ιστότοπος είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις οδηγίες AA επιπέδου WCAG 2.1. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διεθνώς αναγνωρισμένες συμφωνίες σχετικά με την προσβασιμότητα, τη βιωσιμότητα, την εναλλαξιμότητα και τη δυνατότητα εύρεσης ιστοτόπων.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου κατοχυρώνονται στη Shaip.

Η αντιγραφή, η διάδοση και οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών των υλικών δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή άδεια της Shaip, εκτός και μόνο εφόσον ορίζεται διαφορετικά σε κανονισμούς υποχρεωτικής νομοθεσίας (όπως το δικαίωμα αναφοράς), εκτός εάν το συγκεκριμένο περιεχόμενο ορίζει διαφορετικά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστότοπου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.